بازگشت به صفحه اصلی

تماس با آزمایشگاه

ایران، کرمان، جیرفت، خیابان شهید رجایی، ساختمان پزشکان نبی اکرم، آزمایشگاه دکتر شریعتی

سوالی دارید؟